Category: Featured

0

Naturen i Bergen lagrer mer karbon enn det nasjonale gjennomsnittet

Det er funnet at Norge lagrer store mengder karbon, men det er gjort lite kartlegging av Soil organic carbon (SOC) og karbon i biomasse over bakken på lokalt nivå (Bartlett et al., 2020). Denne studiens formål er å kartlegge SOC og karbon i biomassen over bakken i naturtyper i Bergen og omegn. Vi tar for oss tre naturtyper i fastlands-Norge. Disse er skog hvor gran, furu, eik og andre løvtrær dominerer, åpent lavland slik som gressmark, jordbruksareal og lynghei, og våtmark som myr og torvmark.