For forfattere

Innsending og sjangerkriterium:

  • Tekster til Bikuben studentjournal kan sendes inn gjennom portal her på nettsiden.
  • Eksempel på sjangre og sjangerkriterium finnes her, men vi er også åpne for andre typer bidrag dersom du har en god idé. Kontakt oss gjerne på mail: bikuben@uib.no.

Filformat:

  • Vi foretrekker at innsendte tekster er i Word-format for at det skal bli enklere for redaksjonen og fagfeller å gi kommentarer. Dersom du har brukt eksempelvis Latex, ser vi helst at du prøver å kopiere teksten inn i et Word-dokument. Men send oss gjerne teksten først, slik at vi kan vurdere om denne passer i Bikuben før du bruker tid på å få teksten over i Word.
  • Vi ønsker gjerne å publisere andre bidrag enn tekster, som for eksempel video-essays eller fotografier. Disse kan også sendes inn via vår portal, og vi har til nå ikke noe foretrukket format. Send oss en epost dersom du har spørsmål til dette.

Tekstformat:

  • Tekstformat har ikke stor betydning da vi vil tilpasse dette til vår egen stil når vi publiserer tekster, men det er viktig at det kommer tydelig frem hva som er tittel, undertitler, figurtekster etc. Bruk gjerne standard font, tekststørrelse og linjeavstand (f. eks. font: Times New Roman, størrelse: 12 og linjeavstand: 1,5) slik at teksten er lett å lese og forstå.

Referansestil:

  • Vi bruker referansestilen APA 7th i våre publikasjoner, og alle tekster må ha denne referansestilen før de kan publiseres.
  • Veiledning for hvordan å bruke APA 7th finner du følgjene steder på norsk og engelsk.

Figurer:

  • Vi ønsker at alle tekster inneholder minst én figur (men gjerne flere), og minst én figur som er et bilde som er illustrerende for teksten. Dersom du ikke har noe selv, finnes det utrolig mange gode gratisbilder på Wikimedia Commons, men husk kreditering. I tillegg vil vi gjerne bistå med hjelp til å lage illustrasjoner eller figurer. Vi har både ansatte og frivillige som har god kompetanse i R, Photoshop og Adobe Illustrator etc.

Andre kriterier:

  • Dersom du har spørsmål som ikke er besvart her, send oss gjerne en epost: bikuben@uib.no