Mål og innhold

Mål og innhold

Målet med denne studentdrevne journalen er å gi en plass for fagfellevurdert kvalitetsarbeid laget av studenter ved BIO – som en del av kurs, avhandlinger eller prosjekter. Studentene utvikler en rekke interessante vitenskapelige rapporter, tekster og produkter i løpet av bachelor- og masterstudiene, men det meste er aldri tilgjengelig for andre enn læreren og studenten. Her ønsker vi å fremheve et utvalg av disse verkene samt gjøre de tilgjengelig for et bredt publikum.

En publikasjon i Bikuben studentjournal gjør at du som student kan vise frem ditt beste arbeid for potensielle arbeidsgivere. Samtidig får du trening innen akademisk skriving og erfaring med å publisere i en vitenskapelig, fagfellevurdert tidsskrift. Enhver publisering her vil bli et verdifullt punkt på din CV. Dette er en gyllen mulighet til å vise noe konkret for dine fremtidige arbeidsgivere slik at du kan skille deg ut som en sterk søker.

Journalen vil være en plattform hvor du kan få tilbakemelding, finpusse og publisere oppgaver du allerede har brukt mye tid på. Du kan også skrive om noe annet du brenner for, uavhengig av kursoppgaver på BIO.

I tillegg har journalen som mål å være en læringskilde for leserne. Hvis du er usikker på hvordan du skal skrive en kommende oppgave, kan noen av bidragene her fungere som inspirasjon for arbeidet ditt og gi deg veiledning for hvordan du skriver en gitt sjanger.

Bikuben studentjournal publiserer et bredt spekter av tekster og produkter av studenter ved BIO (se ideer for ulike formater her). Temaet må være relevant for forskningen og undervisningen som foregår på BIO. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaksjonen og må oppfylle kvalitetskriteriene som snart finnes her. Passende bidrag blir så fagfellevurdert av andre studenter og redaksjonen før eventuell publisering.