Sjanger og kriterier

Sjangere og kriterier

Nedenfor er noen forslag og kriterier for forskjellige sjangre som journalen publiserer:

Oppsummeringsartikkel

Hvis du har lest flere artikler om et bestemt emne, kan du oppsummere det nyeste innen dette temaet. I et vitenskapelig tidsskrift kan dette være en skremmende oppgave, som det kan ta år å fullføre for veletablerte forskere. Her tillater vi mindre sammendrag av et begrenset sett med sentrale, nylige artikler innen et emne eller spørsmål. Dette kan være grunnleggende spørsmål som «Hvorfor er det to kjønn?», anvendt vitenskap som «Hva er fremtiden for landbasert lakseoppdrett?», eller et miljøspørsmål som «Hvordan forflytter mikroplast seg gjennom trofiske nivå?”. Hvis du nylig har søkt i litteraturen, lest artikler og skrevet en oppgave om et bestemt emne, kan denne endres for å passe som en oppsummeringsartikkel i journalen.

 • Maks 5000 ord, typisk ~3000 ord
 • 1-3 illustrasjoner
 • Minimum 10 referanser til vitenskapelig kjernelitteratur

Oppsummering av masteroppgave

Masteroppgaver publiseres i BORA. Her åpner vi for utvidede og grafiske abstrakter, som fremhever hovedfunn for et bredt publikum. Vi oppfordrer til bruk av illustrasjoner, videoer, animasjoner og figurer for å fremheve en populærvitenskapelig versjon av dine viktigste funn samt konklusjon – vær kreativ!

 • Maks 5000 ord, typisk ~3000 ord
 • 1-2 illustrasjoner

IMROD / rapporter / eksperimenter / feltobservasjoner

Som student utfører du ofte laboratorie- og felteksperimenter og skriver klassiske rapporter som beskriver hva du gjorde og dine funn. Vi publiserer velstrukturerte og velskrevne laboratorie- eller feltrapporter.

Populærvitenskapelig artikkel

Har du lyst til å forklare et biologisk fenomen til bredere publikum? I denne sjangeren ønsker vi at du oppsummerer et tema slik at det er forståelig for din bestemor, eller noen andre du kjenner som ikke studerer biologi. Det er følgelig en fordel (men ikke et krav) at dette er dagsaktuelt. Det kan for eksempel være en forklaring av hvordan virus reproduserer i kroppen, hvordan de ulike COVID-19-vaksinene fungerer, eller en oppsummering av human-evolusjon over tid (fra Australopithecus til Homo sapiens).

 • Maks 5000 ord, gjerne mye kortere
 • 1-2 illustrasjoner

Vitenskapelig essay

Dette er en vanlig sjanger å komme over i løpet av studiet, hvor du stiller et spørsmål, lager en hypotese, og bruker vitenskapelig litteratur til å diskutere og forsvare den. Dette gjøres gjennom en fornuftig og avbalansert bruk av forskningsskriv.

 • Maks 5000 ord, gjerne mye kortere
 • 1-3 illustrasjoner

Vitenskapelig video-essay

Vi oppfordrer studenter til å lage videoer og animasjoner for å undersøke vitenskapelige spørsmål. Begynn med å stille deg selv et godt spørsmål som er relevant til journalens kriterier og bruk vitenskapelige artikler (eller andre vitenskapelige videoer) til å diskutere og forsvare spørsmålet.

Kort kommunikasjon

Dette er et format der du kan popularisere og dele en konkret, nylig studie eller funn publisert av deg selv eller andre. Ta med din egen illustrasjon – gjør den interessant!

 • Maks 1000 ord
 • 1 illustrasjon

Policy brief

Mange politiske retningslinjer og vedtak har biologiske implikasjoner og burde derfor vurderes og diskuteres av biologer. En policy brief oppsummerer og tolker retningslinjer og vedtak for å hjelpe lesere å forstå hva de innebærer slik at de selv kan ta en avgjørelse rundt dem. Her er det viktig at ditt bidrag bruker oppdatert kjernelitteratur. Eksempler på problemstillinger som i en policy brief er: “Hvordan påvirker antibiotika-reguleringer for aquakultur nærliggende økosystemer?”, “Hvilken effekt vil det ha på marine økosystem å verne 30% av havet?”, “Hvorfor er toppredatorer, som ulv og bjørn, beskyttet av lover og regler?”.

 • Maks 5000 ord, gjerne mye kortere
 • 1-3 illustrasjoner

Meninger

Har du en mening om et biologisk spørsmål eller tema? Dette er sjangeren for deg. Meningen din bør være basert på vitenskapelig forskning og resonnement. Redaksjonen vurderer meningens relevans for tidsskriftets mål og kan sende den til fagfellevurdering til eksperter på området.

 • Maks 1000 ord

Kommentar

Hvis du har en kommentar til noen av de publiserte artiklene i vår journal, vil vi vurdere den for publisering. Normalt vil vi la forfatterne av den kommenterte teksten svare sammen med kommentaren.

 • Maks 1000 ord

Andre

Har du en idé til et bidrag som ikke er listet over? Vi er åpne for å vurdere ditt forslag. Send oss en epost (bikuben@uib.no) der du forklarer hva du tenker, så vil vi vurdere om dette kan passe i Bikuben.