Journal for studenter ved BIO

Fra dette semester lanseres Bikuben studentjournal, hvor studenter kan sende inn, få fagfellevurdering på og publisere produkter som har tilknytning til studier ved BIO. Dette kan være en modifisert versjon av en tidligere innlevering eller noe helt nytt som man har gjort på egenhånd. Vi ønsker å publisere et bredt utvalg av produkter som representerer alle studieretninger ved BIO – fra IMROD-rapporter og oppsummeringsartikler til videoessays og illustrasjoner. Vi håper også at nåværende og tidligere masterstudenter er interessert i å oppsummere sine funn i Bikuben.

 

Studentjournalen vil gi studenter mulighet til økt læring gjennom å produsere vitenskapelig arbeid og få utfyllende tilbakemelding på disse. Vi ønsker å motivere studenter som jobber med innleveringer eller andre prosjekter, da de kan videreutvikle disse og potensielt nå ut til et større publikum. Publiserte bidrag vil følgelig være noe konkret og verdifullt å vise til når de søker jobb i fremtiden.

 

Bikuben studentjournal søker derfor bidrag fra studenter og tidligere studenter ved BIO som ønsker å publisere arbeid, samt frivillige som vil bidra med fagfellevurdering.

 

Studentjournalen skal utgis hvert semester. Innsendingsfrister vil være i september (høst) og februar (vår). Bidrag vil gradvis bli publisert her på nettsiden gjennom semesteret, mens en samlet utgave på papir blir publisert i slutten av hvert semester.

 

Utforsk sidene i menyen for mer info om sjangerforslag og -kriterium, innsendingskjema, m.m.

 

For spørsmål til redaksjonen, send en mail til bikuben@uib.no

 

Hilsen redaksjonen i Bikuben

Legg igjen en kommentar